تبلیغات
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - سفارش پایان نامه

امروز:

سفارش پایان نامه

» نوع مطلب : مدیریت دولتی ،

پایان نامه مدیریت ؛ کارشناسی ارشد و دکتری

امروزه یکی از دلایل کندی پیشرفت کشورهای در حال توسعه مشکلات فروان آنها در زمینه مدیریت چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می باشد. در واقع تامین نیازهای خدماتی, درمانی, فنی, تفریحی جامعه بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره وری را داشته باشند, امکان پذیر نخواهد بود. برای همین هر کشور و جامعه ای برای چیره شده بر مشکلات سازمانی خود, پیش از هر چیز باید مساله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داده شود.

معرفی رشته مدیریت

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

رشته مدیریت در ابتدا با گرایش امور اداری شروع به فعالیت کرد. این گرایش از قدیمی ترین گرایش های مدیریت است که کار خود را در سال ۱۳۳۳ به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز کرد. سپس این رشته در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههای گوناگون کشور گسترش یافته و همینک در غالب دانشگاههای دولتی، آزاد , غیر انتفاعی و پیام نور ارائه می گردد. لیست رشته های که در ایران در رشته مدیریت تدریس می شود به شرح ذیل می باشد.

سطح کارشناسی
مدیریت بازرگانی
مدیریت مالی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بیمه
مدیریت امور بانکی

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


مدیریت امورگمرکی
سطح کارشناسی ارشد:
گرایش های بازرگانی:
بازاریابی, بیمه, سیاستگذاری(استراتژیک), بازاریابی بین الملل, مالی

گرایش های مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی, تحول, تشکیلات و روش­ها, سیستم های اطلاعاتی, مالی دولتی

گرایش های مدیریت اجرایی و شهری
استراتژیک, بازارایابی و صادرات, تولید و عملیات پیشرفته

مدیریت فناوری اطلاعات:
نوآوری, استراتژی های توسعه صنعتی, انتقال تکنولوژی, سیاست­های تحقیق و توسعه, نظام کیفیت فراگیر, مدیریت منابع اطلاعاتی,

مدیریت صنعتی:
تحقیق در عملیات و تولید در عملیات

سطح دکترا:

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


مدیریت بازرگانی با گرایش های:
مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی با گرایش های:
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت صنعتی:
مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات

در تقسیم بندی جدید در سطح دکترا دیگر تعاریف گذشته از مدیریت و تقسیم بندی وجود ندارد و اکثر رشته ها به صورت جداگانه از مدیریت دولتی و بازرگانی و …… نام گذاری می شوند. همانند مدیریت رفتار سازمانی یا مدیریت بازاریابی بین الملل

نرم افزارهای پرکاربرد در رشته مدیریت
Spss:

این نرم افزار ابتداً در رشته­ های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت و سپس به رشته های دیگر علوم انسانی همانند مدیریت گسترش یافت. spss مخفف sciences statistical package for the social می باشد. این نرم افزار در ۲۸ جولای ۲۰۰۸ توسط شرکت بزرگ IBM خریداری و به نام SPSS Statistics نام گذاری شد.

قابلیت­های کلیدی نرم افزار IBM SPSS Statistics

شامل آمار توصیفی: جدول بندی شطرنجی, آمار توصیفی استنباطی, بسامدها و توصیفات آورده می شود. در واقع ویژگی های جمعیت شناختی متغیرهای تحقیق را در غالب نمودار به تصویر می کشد.
تعیین آمارهای دومتغیره: میانه, آزمون t ، همبستگی, آزمون های غیرپارامتریک دسته بندی می شود. در این بخش این نرم افزار به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق استفاده می شود. در رشته مدیریت آزمون پیرسون در بخش پارامتریک برای بررسی رابطه بین متغیرها و اسپیرمن در بخش غیرپارامتریک بسیار پرکاربرد می باشد.
پیش بینی برای تشخیص گروه­ها: که شامل تحلیل عاملی, تحلیل خوشه ای, جداکننده و …. می باشد. با توجه به گسترش امروزی نرم افزارهای معادلات ساختاری این بخش از این نرم افزار کاربرد فراوانی در رشته مدیریت ندارد.
نرم افزار های معادلات ساختاری که توسط این موسسه به کار گرفته می شود

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

یکی از قوی­­ترین و مناسب ترین روش­های تجزیه و تحلیل در علوم های اجتماعی و رفتاری تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این­گونه موضوعات چندمتغیره بود و نمی­توان آن­ها را با شیوه­ های دو متغیره حل نمود. از طریق معادلات ساختاری می توان ساختارهای فرضی کلی یا الگوهای علی را با داده های غیر آزمایشی تایید کرد. معادلات ساختاری، چارچوب منسجمی را برای برآورد قدرت روابط بین همه متغیرهای یک الگوی نظری فراهم می آورد. نظریه ها محور اساسی در این الگو هستند و بدون آنها نمی توان توصیف مناسبی از روابط درونی متغیرها داشت. معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری از خانواده رگرسیون چندمتغیری است که امکان آزمون همزمان مجموعه ای از معادلات رگرسیون را فراهم می کند. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است .

نرم افزارهای پرکاربرد که در این موسسه جهت انجام کارهای پایان نامه ای زیاد استفاده می شود: lisrel، smartpls، amos می باشد.

Liserl , amos به عنوان نسل اول نرم افزارهای پرکاربرد در معادلات ساختاری محسوب می شود. در حالی که pls ها نسل بعدی این نوع معادلات می باشند.

نسل اول­ها و روش کار این موارد:

این روش­ها که به روش­های کواریانس محور معروف هستند، توسط جورسگوک (۱۹۶۹) معرفی شدند. هدف اصلی این روش­ها تأیید مدل است که برای این کار به نمونه ­هایی با حجم بالا نیاز دارند. در این روش به تخمین ضرایب مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس­های واریانس-کواریانس مشاهده شده و پیش­بینی شده می­پردازند. ماتریس واریانس-کواریانس مشاهده شده توسط واریانس و کواریانس محاسبه شده بین متغیرهای مکنون به دست می­ آید. پرکاربردترین رویکرد محاسبه ضرایب در روش­های نسل اول، رویکرد تخمین حداکثر احتمال است که نیاز به داده­ های مربوط به متغیرهای مشاهده شده (سوال­ها) دارد که این متغیرها حتما باید از توزیع نرمال پیروی کرده باشند.

نسل دومی ها و روش کار این موارد:

روش­های مولفه محور که بعدا به روش حداقل مربعات جزئی تغییر (Partial Least Squares) تغییر نام دادند، توسط ولد (۱۹۷۴) ابداع شد. این روش از دو مرحله تشکیل شده است: ۱) سنجش مدل های اندازه گیری با معیارهای مربوط به پایایی و روایی . ۲) سنجش بخش ساختاری با استفاده از ضرایب t.

مزیت نسل دومی ها نسبت به نسل اولی ها همان توانایی این نرم افزار ها در تحلیل داده های اندک است. مثلاً در نرم افزار نسل اولی lisrel توانایی تجزیه و تحلیل داده های کمتر از نمونه ۲۰۰ را نخواهد داشت یا به سختی run می شود این در حالی است که نرم افزار همانند smartpls توانایی تحلیل داده های کمتر از ۲۰۰ را به راحتی دارد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

نرم افزارهای پرکاربرد بعدی که در این موسسه در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تصمیم گیری چندمتغیره می باشد.

تصمیم گیری چندمعیاره:

از آنجا که امروزه محیط اطراف سازمان­ها محیطی کاملاً متغیر و پیچیده می باشد و عوامل زیادی در تصمیم مدیران تاثیرگذار می باشد, باعث شکل گیری شکل جدیدی از نرم افزارها در مدیریت شد که بسیار پرکاربرد می باشد. این نرم افزار در حوزه مدیریت به دو بخش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و تصمیم گیری چندهدفه(MODM) تبدیل می شود. در ذیل چند نرم افزار پرکاربرد که توسط این مجموعه پشتیبانی می شود معرفی می گردد:

AHP:

این رویکرد به فارسی به تحلیل سلسه مراتبی معروف می باشد که با به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی ناسازگاری در قضاوت ها می تواند در بررسی موضوعاتی همچون برنامه ریزی شهری و منطقی, بهینه سازی ترکیب تولید ، بودجه بندی دستگاه­های دولتی و …… کاربرد مطلوبی داشته باشد. در این روش با توجه به مصاحبه خبرگان می توان معیارها و زیرمعیارهای هر یک متغیرها را محاسبه کرد و در عین حال می توان وزن نسبی هر یک از این معیارها را محاسبه و در انتها اولویت بندی از این معیارها نیز می توان بر اساس وزن نسبی به دست آورد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

Fuzzy AHP

در تئوری فازی برای مواجهه با اکثر پدیده­ های جهان واقع که در آن­ها عدم قطعیت وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از مجموعه­ ها, اعداد و اتفاق­های دنیای واقعی را می توان با منطق فازی توجیه کرد. در این روش تعمیم مفاهیم فازی در تعیین ماتریس­های مقایسه زوجی دخالت داده می شود.

ANP (Analytic Network Process)

این روش شکل پییشرفته تری از AHP می باشد که در آن خبری از ساختار سلسله مراتبی نمی باشد، در نتیجه روابط پیچیده ­تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها(گزینه­ ها) را در نظر می گیرد.

SAW (Simple Additive Weighted)

در این روش به دنبال برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هز گزینه است تا گزینه­ ای با بیشترین مطلوبیت انتخاب شود. در این روش فرض بر استقلال ارجحیت و مجزا بودن آثار شاخص­ها از یکدیگر است. در این روش با محاسبه اوزان اهمیت شاخص­ها می توان به راحتی به ارجحیت گزینه ها دست یافت.

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

در این روش بحث انتخاب نقطه ای در کمترین فاصله از نقطه ایده­آل مثبت می باشد. در این روش در ابتدای تحقیق ما دو نقطه به عنوان ایده­آل مثبت و منفی را به دست خواهیم آورد و نقطه ای را به عنوان پاسخ در نظر می گیریم که کمترین فاصله را از ایده آل مثبت داشته باشد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


نوشته شده در : یکشنبه 10 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

viagenupi.com
سه شنبه 29 مرداد 1398 10:42 ب.ظ
wat kost viagra apotheek Discount Viagra what time of day should
i take sildenafil.
generic viagra at walgreens
سه شنبه 29 مرداد 1398 10:06 ب.ظ
nowhere routine [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]viagra walmart pharmacy price[/url] immediately ride
apart hair generic viagra walmart cost almost care
bsglAreni
سه شنبه 29 مرداد 1398 08:30 ب.ظ
paper writing service legit http://writingpaperasfg.com/ - buy writing papers online writing reseach paper <a href="http://writingpaperasfg.com/#">statistics papers writing service</a> customer writing paper service http://writingpaperasfg.com/
dvbwFaumb
سه شنبه 29 مرداد 1398 07:07 ب.ظ
business plan programs http://writebusinessplanrcs.com/ - in business plan small business plan <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">growth plan business plan</a> write business plan website http://writebusinessplanrcs.com/
sildenafil
سه شنبه 29 مرداد 1398 03:38 ب.ظ
tomar huang he y sildenafil viagrabs.com risks
of taking expired viagra.
generic viagra at sam's club
سه شنبه 29 مرداد 1398 02:00 ب.ظ
soon disease [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic
viagra walmart pharmacy[/url] the potential
once chart over the counter viagra walgreens initially stupid
cost of generic viagra at walmart
سه شنبه 29 مرداد 1398 12:36 ب.ظ
pretty user [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walgreens[/url]
readily candle
seriously dad cost of generic viagra at cvs completely user
generic viagra walmart pharmacy
سه شنبه 29 مرداد 1398 12:27 ب.ظ
constantly painting [url=http://christianlouboutinoutletus.us]cost of generic
viagra at walmart[/url] greatly grocery
rarely discipline viagra generic at walgreens pretty spare
http://cialisle.com
سه شنبه 29 مرداد 1398 11:25 ق.ظ
how to use snafi tadalafil http://cialisle.com how long tadalafil
last.
viagra for sale
سه شنبه 29 مرداد 1398 10:01 ق.ظ
best site to buy sildenafil online [url=http://viacheapusa.com/]http://viacheapusa.com/[/url] is there an herb that works like sildenafil
fhhjwhili
سه شنبه 29 مرداد 1398 09:55 ق.ظ
sertraline medication http://sertralinezolofted.com/ - how long does it take zoloft to work sertraline hydrochloride <a href="http://sertralinezolofted.com/#">wellbutrin vs zoloft</a> half life of sertraline http://sertralinezolofted.com/
viagra 100mg online
سه شنبه 29 مرداد 1398 07:47 ق.ظ
sildenafil take before [url=http://viacheapusa.com/]viacheapusa.com[/url] over the counter sildenafil
portugal
otc ed walmart
سه شنبه 29 مرداد 1398 06:38 ق.ظ
highly patient [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]over the counter viagra
walgreens[/url] next leader
there contribution cost of generic viagra at walmart deeply interest
sildenafil 100mg
سه شنبه 29 مرداد 1398 06:04 ق.ظ
is it legal to order sildenafil online in canada viagra
sildenafil and cancer patients
http://viacheapusa.com/
سه شنبه 29 مرداد 1398 04:07 ق.ظ
sildenafil and mitral valve prolapse http://viacheapusa.com how long last effect of
sildenafil
cost of generic viagra at walmart
سه شنبه 29 مرداد 1398 02:37 ق.ظ
lower painting [url=http://christianlouboutinoutletus.us]viagra generic at walmart[/url] simply television
frequently board viagra generic walmart price lower reach
fvbhBrale
سه شنبه 29 مرداد 1398 12:59 ق.ظ
online dissertations http://dissertationservicedhj.com/ - professional writers for dissertation writing a history dissertation <a href="http://dissertationservicedhj.com/#">dissertation writing and editing</a> help with writing dissertation http://dissertationservicedhj.com/
buy generic viagra walmart
سه شنبه 29 مرداد 1398 12:22 ق.ظ
however flow [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walmart[/url] bad spare
honest pause viagra walmart pharmacy price alone conversation
lbyyPioge
سه شنبه 29 مرداد 1398 12:18 ق.ظ
does cymbalta cause weight gain http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - cymbalta vs prozac cymbalta half life <a href="http://duloxetinecymbaltdfr.com/#">goodrx gold prices for duloxetine</a> duloxetine side effects first week http://duloxetinecymbaltdfr.com/
viagra price generic
دوشنبه 28 مرداد 1398 11:58 ب.ظ
does aspirin have the same effect as sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viagra
50mg online[/url] como puedo hacer sildenafil
generic viagra walmart pharmacy
دوشنبه 28 مرداد 1398 07:46 ب.ظ
mostly exam [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic walmart price[/url] ahead homework
exactly impression how much is generic viagra at walmart ahead judge
buy silagra 100mg
دوشنبه 28 مرداد 1398 05:04 ب.ظ
nowhere fortune https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra online, better bread
finally forever silagra by cipla anywhere fly
discount viagra
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:50 ب.ظ
viagra free online index sildenafil 50 mg does
viagra have asprin in it.
generic viagra at walmart
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:49 ب.ظ
properly cause [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walmart[/url] ahead vast
short size viagra generic at walgreens essentially depth
http://triviagra.com
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:28 ب.ظ
alternative to sildenafil for heart patients http://triviagra.com/ sildenafil antiquing
commercial generic viagra for sale cialis as good as sildenafil
njkmfeent
دوشنبه 28 مرداد 1398 02:47 ب.ظ
nursing thesis help http://writethesistrgf.com/ - thesis statement writing help master thesis writing service <a href="http://writethesistrgf.com/#">thesis helper</a> how do i write my thesis statement http://writethesistrgf.com/
viagra
دوشنبه 28 مرداد 1398 06:50 ق.ظ
what insurance plans cover sildenafil http://triviagra.com/ is buying sildenafil online in australia legal generic viagra where to buy sildenafil in kitchener
jwxfstofs
دوشنبه 28 مرداد 1398 06:32 ق.ظ
warfarin interactions http://warfarincoumadinsg.com/ - coumadin reversal coumadin vs heparin <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">coumadin clinic</a> warfarin metabolism http://warfarincoumadinsg.com/
best generic viagra websites
دوشنبه 28 مرداد 1398 05:42 ق.ظ
stree overlord sildenafil http://www.triviagra.com/ sildenafil apotheek kopen buy generic viagra duur werking sildenafil
generic viagra
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:33 ق.ظ
using caverject with sildenafil http://triviagra.com/ tom kaulitz sildenafil-überdosis buy
generic viagra sildenafil and how to use it
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30